Vinařské tratě Vinařství Vaďura

Novosady
viniční trať orientovaná na jih. Naše vinice jsou vysázeny v části Slínky, jejich výměra je asi 2 ha a jak již název napovídá, půda je zde těžká, s velkým podílem jílů, vododržná. Vinice je od severu chráněna vysokou mezí se stromy. Právě díky půdním podmínkám a kvůli zachování přiměřené tloušťky reví řežeme na dva kmínky a dva osmioké tažně + dva záložní čípky. Vedení vinice je střední ve sponu 2x1m. Pěstujeme zde Chardonnay (rok výsadby 1997), Ryzlink rýnský (1997), Pálavu (1998), Muškát Moravský (1997), Zweigeltrebe (1999).

Míšky
nejlepší a nejstarší viniční trať v katastru Polešovic, písemné prameny ji zmiňují již v roce 1465. Na JV orientovaném svahu máme vysazeno cca 10 odrůd na ploše 6 ha. Půda je hlinitá až hlinitopísčitá, při rigolaci jsme v hloubce 60 cm naráželi na bílý písek s množstvím schránek uhynulých mořských živočichů. Trať není nijak chráněna stromy ani terénními nerovnostmi. Tím je zajištěno neustálé proudění vzduchu, z čehož vyplývá menší potřeba chemické ochrany v průběhu vegetace. V této trati provádíme řez révy na jeden kmínek a jeden osmioký tažeň + záložní čípek. Vedení révy je střední ve sponu 2x1m. Dodržujeme max. zatížení keře do 2 kg hroznů.
Vysazeno zde máme: Rulandské bílé (2004), Rulandské šedé (2004), Ryzlink rýnský (1970, 2004), Tramín červený (2004), Sauvignon (2002), Chardonnay (2002), Modrý Portugal (2004), Cabernet Sauvignon (2002),Frankovka (1998), Zweigeltrebe (2002).

Na jaře 2007 jsme v trati Míšky, za vydatné pomoci šlechtitele ing. Václava Křivánka, založili malou „naučnou vinici“. Je osázena jím vyšlechtěnými moštovými odrůdami révy, z nichž některé jsou teprve ve zkušebním řízení na ÚKZÚZ a některé již byly zapsány do Státní odrůdové knihy. Jsou to Morava ( Floriánka), Kotrč, Sevar a Muškát Moravský ( semenáč 2333).

Snažíme se o co nejšetrnější přístup k pěstování révy vinné, a proto všechny vinice obděláváme dle zásad integrované produkce. Ve všech máme nasazeného dravého roztoče Typhlodromus Pyri. Místo postřiků proti obalečům využíváme feromonové lapáky. Nutností jsou ve všech vinicích zatravněná meziřadí, samozřejmostí je ruční sběr.


Design by ORK WebDesign, Copyright (c) 2011 - Vinařství Vaďura Polešovice